18 lutego 2020. imieniny: Konstancja, Maksym, Bernadeta
 
Urząd Gminy Ciepłowody
tel. +48 (74) 810-35-56
sekretariat@cieplowody.pl
Aktualności
Informacja o naborze - małe projekty!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi" w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków:  663 945,67 zł.

Termin składania wniosków: od 29.04.2013 r. do dnia 15.05.2013 r. do godziny 15.30.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Qwsi", które mieści się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru i wykaz dokumentów dostępny jest w siedzibie LGD, na jej stronie internetowej www.qwsi.pl, na  stronie internetowej  Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:                                                                              

- co najmniej jednym celem ogólnym,

- co najmniej jednym celem szczegółowym,

- co najmniej jednym przedsięwzięciem

2. Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru:

- minimum 5 punktów - „Małe projekty"

- celem ogólnym 2 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich,

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 w biurze LGD mieszczącym się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a, tel. (074) 8 191 213, email: biuro@qwsi.pl

LGD „Qwsi" zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Informacja o naborze - pobierz 

LGD Qwsi

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

MAPA SERWISU
STATYSTYKA